Romeo a Julie- W. Shakespeare

12. června 2013 v 14:00 | Kiwi |  Knihy
V rámci idee Seznámení s knihou, každý zvládne okopírovat referát z internetu, ale jen málokdo pak zvládne odpovědět na otázky, když se kantor ptá. Mé podrobné popisy knih s výňatky s textu by vám mohly dobře posloužit, aby jste si udělali o knize představu. Přesto však doporučuji vaši knihu alespoň otevřít. :-)


Romeo a Julie

Napsal: William Shakespeare
Přeložil: Martin Hilský
Vydalo nakladatelství Atlantis v Brně v roce 2006, druhé vydání, čtvrtý dotisk

Postavy: Chór, Romeo, Montek, Paní Monteková, Benvolio, Abraham, Baltazar, Julie, Kapulet, paní Kapuletová, Strýc Kapulet, Tybalt, Petruccio, Chůva, Petr, Samson, Řehoř, Kníže, Merkucio, Paris, Vavřinec, Jan, Lékárník

Příběh se odehrává ve městě Verona, kde zuří nepřátelství dvou rodů: Kapuletů (Julie) a Monteků (Romeo).

Povídají si sluhové Kapuletů, Samson a Řehoř, když najednou se objeví dav sluhové Monteků, Abraham a Baltazar. Samson je chce vyprovokovat, protože je chce zabít a tak je vyprovokuje, hádají se a bojují proti sobě. Najednou přjde Benvolio(montek) a snaží se je zastavit, ať neblázní, jenže přijde Tybalt(kapulet) a všechno začne nanovo. Přijdou strážní a měšťani, rozhodnutí vyhubit všechny. Potom přijde kníže a všem jim vynadá a rozežene je. Odejdou a později si Benvolio promluví s Montekovými (je jejich synovec). Ptají se také na syna Romea a dozví se, že často bloumá sám. Dali mu za úkol zjistit, co se s ním děje.

Benvolio si povídá a Romeem. Dozví se, že Romeo je úplně moc zamilovaný do Rosaliny a ona ho nemá ráda, takže je zoufalý. Benvolio mu poradí, ať ji pustí z hlavy, ale to Romeo nemůže.

Kapulet si povídá s Parisem, protože Paris chce si vzít jeho dceru Julii za ženu a nevadí mu, že je tak mladá. Kapulet bude pořádat banket, takže ho pozval taky. Dá sluhovi seznam hostů, ať je všechny pozve, ale sluha neumí číst. Zrovna potkal Romea a Benvolia, takže se jich zeptal, jestli by mu to nemohli přečíst. Romeo mu to přečetl a zeptal se, kam že mají všichni přijít. A sluha ho pozval, že může taky přijít k nim ke Kapuletům (nevědě, že Romeo je Montek). Benvolio Romeovi řekl, ať se tam jdou podívat, že tam uvidí plnou krásných žen a možná přestane být do Rosaliny zamilovaný. Tak půjdou.

Paní Kapuletová si jednoho dne zavolá Julii, aby se jí zeptala na vdávání a oznámila jí, že si má brát hraběte Parise. Julie jí slíbila, že se bude snažit se do něj zakoukat. A pak všichni šli na oslavu.

Romeo, Benvolio a Merkucio jdou na Kapuletskou zábavu. Jen co tam dojdou, už jsou všude sluhové a Kapulet všechny vítá. Romeo potom spatří Julii, ale zatím jenom z dálky. Mezitím Tybalt Romea odhalil a řekl Kapuletovi o vetřelci na jejich bále. Romeo jde za Julií a povídá si s ní, potom jí líbá.

Cituji strana 36, 37:

ROMEO
Jestli má ruka nevhodně a směle znesvěcuje tvou dlaň, tu svatyni, ať rty jsou poutníci, co zarděle svým něžným hříchem tento hřích odčiní.

JULIE
Své ruce křivdíš, a to velice, vždyť jako svátost vzýváš mne svou dlaní, poutník se dotkne ruky světice, dlaň líbá dlaň, než vyřkne zbožné přání.

ROMEO
Světice mají rty - i poutníci.

JULIE
Ty rty jsou, poutníče, jen na modlení.

ROMEO
Světice, vyslyš ústa prosící - beznaděj ihned ve víru se změní.

JULIE
Vyslechnu mlčky tvoje svaté přání.

ROMEO
Tvé mlčení je pro mne požehnání.

Políbí ji

Tvůj polibek mi ze rtů vinu smyl.

JULIE
Ty mé teď nesou dvojnásobný hřích.

ROMEO
Polibek napraví, co pokazil, jen polibkem.

Líbá ji

JULIE
Ty líbáš jako z knih.

CHŮVA
Chce s vámi, slečno, mluvit vaše matka.

Jsou do sebe oba zamilovaní. Najednou však přijde chůva a před Romeem se zmíní o Juliině matce paní Kapuletové. Romeo nevěděl, že je to Julie Kapuletová a teď je opět strašně smutný. Všichni Montekové odejdou. Julie zatím neví o Romeovi, tak pošle chůvu, aby zjistila víc. Když dozví, že je to Romeo Montek, syn nepřítele, je náhle strašně smutná. Ví, že se oba milují, ale jejich láska je zakázaná, protože jejich rody jsou nepřátelské.

Romeo se schová u Kapuletů v zahradě. Přiběhnou ho hledat Benvolio a Merkucio, ale nakonec odejdou, protože se jim neozval. Najednou se objeví Julie v okně a nevědomky o něm mu vyzná lásku. Romeo se objeví jí a ona ho posílá pryč, protože se o něj bojí. Povídají si spolu o svojí lásce a Julie potom musí odejít. Romeo jde do kostela za mnichem Vavřincem a vypovídá se mu a prosí ho, aby je tajně oddal.

Benvolio a Merkucio si zrovna přemýšlejí, kde by asi mohl být Romeo, nevědí, že ten už nemiluje Rosalinu, ale Julii. Romeo potom přijde a společně si povídají a baví se. Potom přijde chůva a Petr. Merkucio a Benvolio odejdou a chůva předá Romeovi vzkaz od Julie. Romeo zase Julii vzkáže, ať pod nějakou záminkou jde za otcem Vavřincem, že je vyzpovídá a oddá, taky že má Julii pozdravovat. Odejdou.

Chůva vzkáže Julii všechno, co měla a Julie jde, jakože ke zpovědi, do kostela. Tam už na ni čeká Romeo a kněz a hned je oddá.

Merkucio s Benvoliem si povídají, když najednou přijde Tybalt, Petrucio a další Kapuleti a začnou se spolu dohadovat. Objeví se Romeo a Tybalt ho vyzve na souboj. Romeo však odmítne, řekne, že nemá důvod ho nemít rád a že cítí jméno Kapuletů jako své vlastní. Merkucio však vyzve Tybalta a bijí se. Romeo s Benvoliem se je snaží od sebe odehnat a rybalt zákeřně bodne Merkucia, když mu ve výhledu zavazí Romeo. Romeovi je líto, že kvůli němu zranili Merkucia a je naštvaný na Tybalta. Benvolio se za chvíli vrátí a oznámí, že Merkucio je mrtvý. Tybalt se najednou vrátí a chce zabít i Romea. Bojují spolu, ale tybalt je zabit. Měšťané se blíží a Benvolio ponoukne Romea. Uteče.

Benvolio zůstane, aby všechno vysvětlil. Přijde kníže, Montekovi a Kapuletovi. Benvolio jim všechno řekne, ale Kapuletovi mu nevěří a chtějí na oplátku smrt Romea. Kníže rozsoudí, že Romeo musí do vyhnanství, jelikož ze msty zabil Tybalta.

Julie si povídá s chůvou a chůva Julii řekne, že Tybalt je mrtvý a Romeo ho zabil a teď je ve vyhnanství. Julie je nejprve zdrcená, ale potom jí chůva řekne, že Romeo se pořád schovává a že jí ho za ní pošle.

Mezitím Vavřinec běží za schovaným Romeem, aby mu oznámil, že ho čeká vyhnanství. Romeo je zoufalý, raději by smrt, než vyhnanství z Verony. Nedokáže si představit život bez Julie. Do kostela vběhne chůva a povídá Romeovi o tom, jak je Julie uplakaná. Kněz napomene Romea, ať jde za Julií, že nad ránem se stihne vytratit, než rozestaví stráže, potom že má utéct do Mantovy. A Romeo souhlasí a utíká za Julií.

Kapulet dole se baví s Parisem a lituje, že nestihli projednat s Julií svatbu. Nečekají, že by Julie snad, zasažena nešťastnou smrtí Tybalta a takto pozdě v noci přišla. Kapuletová slíbila, že s Julií promluví a oznámí ji, že ji hrabě miluje a že za dva dny je svatba. Jdou spát.

Julie leží s Romeem v ložnici a povídají si, celí smutní, že už nastává den a Romeo musí jít. Vejde dovnitř chůva a varuje je před matkou. Romeo se naposledy rozloučí s Julií a spustí se z okna.

Vejde paní kapuletová a povídá si z Julií. Ptá se jí proč tak pláče, že Tybaltova vraha Romea najdou a do Mantovy, kde se prý zdržuje, mu pošlou silný jed a že zemře. Julia souhlasila, ale jen tak, a řekla, že chce jed namíchat sama. Matka jí potom sdělí ´´radostnou´´ zprávu, že si jí ve čtvrtek vezme hrabě Paris. Julie je naštvaná a nechce, ale najednou přijde otec. Když se dozví Juliin názor, rozčílí se a začne na ni řvát. Dá jí na výběr, buď si ve čtvrtek vezme Parise, nebo ji vyhodí z domu a je mu jedno, co se s ní bude dít. Ani matka ji nepodpoří. Odejdou. Julie hledá podporu u chůvy, ale ta jí řekne, že Romeo se už nevrátí, tak ať si nakazí štěstí a vdá se znova, za Parise. Julie je na ni naštvaná a pošle ji za rodiči, že jde k Vavřincovi.

Vavřinec se baví s Parisem v kostele o svatbě a najednou přijde Julie. Paris se s ní chce bavit, ale Julie je k němu chladná. Potom odejde a Julie se vyzpovídá Vavřinci a prosí ho o radu. Řekne, že jí dá vypít lék, po kterém bude vypadat jako mrtvá. Svatba nebude a Julii pochovají do hrobky Kapuletů. Mezitím Romeo dostane dopis od Vavřince a přijede pro Julii, ta až se vzbudí tak spolu utečou do Mantovy. Julie souhlasí a lahvičku si bere.

Kapulet dá sluhovi seznam hostů an svatbu, aby je pozval a taky aby pozval kuchaře. Všechny přípravy na svatbu jsou v plném proudu. Mezitím Julie už se ukládá k spánku a vypije lahvičku s lékem.

Ráno jí chůva budí, a když zjistí, že je mrtvá, okamžitě všichni přiběhnou a pláčou nad ztrátou Julie. Kapulet pláče, že mu dceru ukradla smrt a Kapuletová je zoufalá. Potom místo svatby se koná pohřeb a všichni jsou smutní. Julii pohřbili.

Baltazar jel za Romeem, aby mu vzkázal to, co viděl, že Julii pohřbili a že je mrtvá. Dopis, který měl Vavřinec poslat Romeovi, nedorazil, takže Romeo nemá tušení, že Julie je mrtvá jenom jako. Romeo jde za lékárníkem a koupí si u něj silně smrtelný jed, potom vyrazí do Verony za Julií. Mezitím vavřinec se dozví, že kvůli moru nebyl dopis doručen, a tak bere páčidlo a jde k hrobce Julie. Mezitím u hrobky Paris s pážetem jsou s loučemi, Paris dával Julii na hrob květiny. Najednou se objeví Romeo a jde vypáčit hrob. Paris mu v tom chtěl zabránit a bojují spolu. Paris umírá a prosí Romea, aby ho pochoval vedle Julie. Romeo jde do hrobky a táhne Parise. Jakmile uviděl Julii mrvou, položit Parise a vypil jed. Páže, které bylo s Parisem uteklo, jakmile vidělo, že se bijí a šlo pro stráže. Přišel vavřinec a hned vytušil něco zlého, utíkal do hrobky a hle- Julie se právě probudila. Spatřila kolem sebe mrtvého Romea a Parise a poznala, že Romeo vypil jed teprve před chvílí. Políbila ho na rty a pak vzala dýku a zabila se. Přiběhli stráže, Kapuleti a Montekové, kníže a měšťané. Všichni jsou zhrouceni a udiveni a potom se všechno vysvětlilo.

Cituji ze strany 135, 136:

KNÍŽE
Řekni nám vše, co o té věci víš.

VAVŘINEC
Já budu stručný, neboť na dlouhé povídání mi nestačí už dech. Julie byla žena Romea - věrní si oba jsou i ve smrti. Já jsem je tajně oddal. Tentýž den Romeo zabil Tybalta a musel z města. To pro něho, ne pro Tybalta, se Julie tak trápila. A vy, abyste dceru zbavil zármutku, násilím jste ji chtěl vdát za hraběte. Ona mne ale poté vyhledala a jako šílená mne prosila, abych té druhé svatbě zabránil, jinak že se prý zabije v mé cele. Dal jsem jí proto uspávací lektvar, jenž účinkoval přesně, jak jsem chtěl: jevila po něm všechny známky smrti. A Romeovi mezitím jsem napsal, aby dnes v noci přijel za Julií a pomoh jí vstát z dočasného hrobu - dnes v noci lektvar přestal účinkovat. Však bratr Jan, jenž doručit měl dopis, se zdržel kvůli moru a ten list mi včera vrátil. V době, kdy se Julie měla probudit, jsem šel do hrobky sám a chtěl ji schovat v cele až do doby, kdy Romeo se vrátí. Pár minut předtím, než se probrala, jsem přišel do hrobky a našel tam mrtvého Romea i Parise. Ona se vzbudila a já ji prosil, aby svůj osud nesla trpělivě a rychle se mnou z hrobky odešla. Nějaké hlasy mě však vylekaly, zoufalá Julie tam zůstala a podle všeho si pak vzala život. Tolik má výpověď. Ten sňatek vám dosvědčí chůva. Jestli čímkoli jsem nechtě přispěl k této tragédii, zaplatit za to chci svým životem. Suďte mne přísně podle zákona.

Montek a Kapulet si navzájem podají ruce na usmířenou a je mír a klid.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 MatArenia MatArenia | E-mail | Web | 21. září 2018 v 18:49 | Reagovat

Viagra Cialis Online  <a href=http://cialibuy.com>buy generic cialis</a> Viagra Ab Heute Billiger

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama